Categorii
Joburi Profesionale Sfaturi Stiri

Concediul de odihnă în 2023: prevederi legale, cum se acordă, compensații, cine poate primi zile suplimentare, țările în care angajații beneficiază de cele mai multe zile de concediu

Indiferent de funcția sau responsabilitățile pe care le ai la locul de muncă, o pauză este mereu binevenită, deoarece îți oferă oportunitatea să petreci timp de calitate cu familia și prietenii. Pe lângă libertatea de a-ți organiza timpul așa cum îți dorești, concediul de odihnă îți permite să te deconectezi de la activitățile care țin de sfera profesională, să te relaxezi, pentru ca, mai apoi, să te întorci la job odihnit, cu mintea limpede și bateriile reîncărcate. 

În ceea ce privește programarea concediului de odihnă, este important ca atât angajații, cât și angajatorii să cunoască prevederile legislative conexe acestui subiect, cum se acordă, care sunt condițiile în care angajații pot primi compensații sau zile libere suplimentare. Despre toate acestea și alte lucruri pe care, poate, nu le știai poți citi în rândurile de mai jos.

Concediul de odihnă, reglementat prin Codul Muncii

Concediul de odihnă este unul dintre cele mai importante drepturi de care se bucură salariații din România și este garantat, prin lege, de către stat fiecărui angajat. Codul Muncii reglementează acordarea, programarea, durata, plata, compensarea sau întreruperea concediului de odihnă prin intermediul articolelor cuprinse între numerele 144 și 151. 

Ce este important de reținut din Codul Munci legat de concediul de odihnă

Durata minimă. Codul Muncii prevede faptul că durata minimă a concediului de odihnă este de 20 de zile lucrătoare. Pornind de la această prevedere, fiecare instituție poate stabili durata concediului de odihnă în contractul individual de muncă, având obligația de a respecta legea și  contractele colective de muncă aplicabile. De asemenea, un alt lucru important de reținut este menționat în alineatul (3) din art. 145: Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Programarea. În art. 148 din Codul Muncii se menționează faptul că pentru a beneficia de concediu de odihnă este necesară o programare în prealabil. Această programare se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor și poate fi colectivă sau individuală. Programarea colectivă este stabilită de angajator, după consultarea cu sindicatul sau cu reprezentanții salariaților, și oferă posibilitatea de a se fixa perioade de concediu care nu pot fi mai mici de trei luni, pe categorii de personal sau locuri de muncă. În același timp, programarea individuală se realizează în baza unei discuții între angajator și salariat și stabilește perioada în care angajatul are dreptul de a beneficia de concediul de odihnă (perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni). Atât în cazul programărilor colective, cât și în cazul celor individuale, salariatul poate solicita concediul cu cel puțin 60 de zile înainte de efectuarea acestuia.

Concediul de odihnă pentru noii angajați. Chiar dacă ai obținut un nou job recent, nu trebuie să îți faci griji în privința concediului de odihnă, deoarece dreptul la acest tip de concediu se dobândește o dată cu încheierea contractului individual de muncă. Totuși, angajatorul poate stabili o perioadă în care să nu acorde concediu de odihnă angajatului, pentru ca acesta să se adapteze cât mai rapid la noul loc de muncă.

Concediul de odihnă pentru angajații care lucrează part-time. Legislația românească nu prevede diferențe în ceea ce privește numărul de zile de concediu în cazul angajaților care lucrează full-time și part-time. Astfel, dacă lucrezi part-time vei beneficia de același număr de zile de odihnă ca un angajat care lucrează full-time, deoarece durata concediului de odihnă anual este direct proporțională cu activitatea prestată într-un an calendaristic, în funcție de numărul de zile lucrate și nu în funcție de numărul de ore lucrate

Plata. Referitor la plata concediului de odihnă, art. 150 din Codul Muncii, alinaetul (3), menționeză faptul că pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.


Concediul de odihnă neefectuat și când se poate compensa acesta în bani. În cazul în care nu ai folosit toate zilele de concediu aferente unui an calendaristic, trebuie să știi că angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni, începând cu prima zi a anului următor. De asemenea, concediul de odihnă neefectuat se poate compensa în bani doar în cazul încetării contractului individual de muncă.

Refuzul angajatorului de a acorda concediul de odihnă. Perioada de concediu se stabilește împreună cu angajatorul. De reținut este faptul că în contextul în care un angajat dorește să-și ia concediu în altă perioadă decât cea programată, angajatorul poate refuza cererea de concediu, deoarece conform Codului Muncii concediul de odihnă de acordă în baza unei programări în prealabil.

Întreruperea. Există situații în care concediul de odihnă poate fi întrerupt. De exemplu, la cererea salariatului, pentru motive obiective. Totodată, angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

Categorii de angajați care pot beneficia de concediu de odihnă suplimentar. Art. 147 din Codul Munci menționează faptul că există situații, pentru anumite categorii de angajați, în care se pot acorda zile suplimentare de concediu: Salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzători, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare. Același articol prevede și faptul că de trei zile de concediu suplimentare beneficiază și salariatele care urmează o procedură de fertilizare in vitro.

Țările în care angajații beneficiază de cele mai multe zile de concediu. De-a lungul timpului, legislația statelor lumii s-a modificat în ceea ce privește acordarea concediului de odihnă. Într-un clasament al țărilor în care care angajații beneficiază de cele mai multe zile de concediu de odihnă anual, România se situează pe locul 9. Iată cum arată topul țărilor care conduc în acest clasament: 

  1.  Algeria (32 de zile de concediu)
  2.  Kuwait (28 de zile de concediu)
  3.  Oman, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite,  Azerbaijan, Bahrain (27 de zile de concediu)
  4.  Rusia, Suedia, Franța, Qatar (26 de zile de concediu)
  5.  Luxemburg, Iran, Spania (25 de zile de concediu)
  6.  Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Maroc, Serbia, Germania, Brazilia, Elveția, Olanda, Norvegia, Austria (24 de zile de concediu)

Pe lângă concediul de odihnă, angajații din România beneficiază și de zile legale libere anual. Află de AICI care sunt zilele legale libere din 2023 și programează-ți concediul, dacă nu ai făcut-o deja :).