Categorii
Joburi Profesionale Sfaturi Stiri

Cele mai importante modificări ale Codului Muncii. Ce obligații revin angajatorilor și ce noi beneficii li se oferă salariaților

Cel mai important element de referință atât pentru angajatori, cât și pentru salariați, din perspectivă legislativă, este Codul Muncii. Ambele părți urmăresc sau ar trebui să urmărească în mod constant modificările acestuia, pentru a fi la curent cu drepturile și obligațiile care le revin. Există numeroase exemple de cazuri în care necunoașterea și nerespectarea prevederilor legale au avut ca rezultat situații dintre cele mai neplăcute. Finalul anului trecut a adus o serie de modificări și completări semnificative în Codul Muncii, prin Legea nr. 283/2022, publicată în Monitorul Oficial. În rândurile de mai jos, vom trece în revistă principalele modificări ale Codului Muncii, precum și ce obligații revin angajatorilor și ce noi beneficii li se oferă salariaților.

Salariul minim a fost majorat cu 17,6%. La finalul anului trecut, printr-o hotărâre de Guvern, s-a decis ca salariul minim brut să fie majorat de la 2 550 de lei la 3 000 de lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Scutiri de taxe pentru firmele care oferă angajaților abonamente pentru sport sau terapeutice. Săptămâna trecută a fost publicată în Monitorul Oficial Legea 34/2023, care prevede că abonamentele pentru sport sau terapeutice oferite de către companii angajaților, ca beneficii extra-salariale, vor fi neimpozabile și vor putea fi scăzute de angajatori din impozite, drept cheltuieli deductibile. Cu alte cuvinte, pentru acordarea acestor beneficii, angajatorii nu vor mai plăti impozit pe venit și contribuții sociale pentru pensii, sănătate și muncă, așa cum se întâmpla în trecut.

Noi reguli privind concedierea angajaților. În Codul Muncii, au fost introduse noi situații în care concedierea salariaților nu este permisă. Astfel, pe lângă cazurile deja expuse în lege, în prezent, un angajat nu poate fi concediat pe durata concediului paternal sau de îngrijitor, precum nici pe motivul absentării de la muncă în situații neprevăzute. De asemenea, a fost introdus un alineat prin care salariații pot solicita  angajatorului să prezinte, în scris, suplimentar față de decizia de concediere, motivele care au condus la dispunerea concedierii.

Posibilitatea de a avea mai multe contracte individuale de muncă. Dacă în trecut situația celor care doreau să aibă mai multe contracte individuale de muncă simultan lăsa loc de interpretări, acum modificările legislative au venit să aducă clarificări asupra acestui aspect. În articolul 35 din Legea nr. 283/2022 se menționează următoarele: (1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care îşi exercită acest drept.

Absentarea de la locul de muncă în situaţii neprevăzute. În acest moment, Codul Muncii oferă angajatului dreptul de a absenta de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezenţa imediată a salariatului. Absentarea de la locul de muncă într-o asemenea situație nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic, iar angajatorul şi salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absenţă.

Clarificări cu privire la acordarea concediului paternal. Noile modificări din Codul Muncii prevăd faptul că acordarea concediului paternal nu este condiționată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă a salariatului, angajatorul având obligația acordării concediului paternal la solicitarea scrisă a angajatului. Totodată, de menționat este și că durata concediului paternal a fost extinsă de la 5 la 10 zile lucrătoare, iar în cazul taților care au obținut un atestat de absolvire a cursului de puericultură aceasta se majorează cu încă 5 zile, pentru fiecare copil, și nu doar pentru primul născut, ca până acum.

Dreptul la concediul de îngrijitor. În articolul 153 din Legea nr. 283/2022 se menționează următoarele: (2) Concediul de îngrijitor este concediul acordat salariaţilor în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave. Astfel, potrivit noilor modificări legislative, angajatorul are obligaţia de a acorda concediu de îngrijitor salariatului pentru o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului. 

Introducerea unor informații suplimentare în contractul individual de muncă și comunicarea acestora angajatului sau viitorului angajat. Conform noilor reglementări legislative, în cadrul contractului individual de muncă este obligatoriu să fie menționate următoarele aspecte, pe lângă cele deja prevăzute:

  • locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea desfăşurării activităţii în locuri de muncă diferite şi dacă deplasarea între acestea este asigurată sau decontată de către angajator
  • salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, evidenţiate separat, periodicitatea plăţii salariului şi metoda de plată
  • durata normală a zilei de lucru, exprimată în ore/zi şi/sau ore/săptămână, condiţiile de muncă şi de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum şi, dacă este cazul, modalităţile de organizare a muncii în schimburi
  • durata şi condiţiile perioadei de probă
  • avantajele acordate de către angajator (asigurare medicală privată, contribuţii suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupaţională, suportate de angajator, în condiţiile legii, precum şi orice alte beneficii sociale, acordate din iniţiativa angajatorului, atunci când acestea constituie avantaje în bani sau sunt plătite de către angajator salariatului, ca urmare a activităţii profesionale a acestuia, după caz).

Informațiile prezentate în rândurile de mai sus constituie doar câteva dintre principalele modificări aduse Codului Muncii. Pentru mai multe detalii, vă recomandăm să consultați Codul muncii și Legea 283/2022.

Exit mobile version